คลังข้อมูล

University of Phayao Archives

หมวดหลัก

หมวดย่อย

ช่วงปี

ปีที่ปรากฏ

 
ม.พะเยาร่วมพิธีบวงสรวงเตาเผาโบราณเวียงบัว
 | 
เยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าของโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ของมหาวิทยาลัยพะเยา
 | 
ขอแสดงความยินดีกับ นายอรรถพล ใหญ่สว่าง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 | 
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการหลักสูตรและการบริหารงานภายในองค์กร
 | 
International Internship Opportunity
 | 
อธิการบดี ม.พะเยา เดินสำรวจแนวกันไฟ
 | 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการวิทยาศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน
 | 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่เยี่ยมนิสิตหอพักมหาวิทยาลัยพะเยา (UP DORM)
 | 
เตรียมการรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเข้าตรวจพื้นที่ มหาวิทยาลัยพะเยา
 | 
มหาวิทยาลัยพะเยาลงนามบันทึกความร่วมมือร่วมกับ Guangxi University of Chinese Medicine
 | 
คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ "สอนอย่างอาจารย์มืออาชีพ"
 | 
บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้า ณ หน่วยเลือกตั้งมหาวิทยาลัยพะเยา
 |