โปรแกรมสั่งซื้อหนังสือ
รายการสั่งซื้อแยกตามวันที่
05/11/2561 | 06/11/2561 | 07/11/2561 | 08/11/2561 | 09/11/2561 | 10/11/2561 | 11/11/2561 | 13/11/2561 | 14/11/2561 | 22/11/2561 | 23/11/2561 | 26/11/2561 | 19/12/2561 |
รายการที่จัดซื้อแล้ว แยกตามวันที่

วันที่ 05/11/2561
 • Books and print supply
 • Booktown
 • บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด
 • บริษัท บุ๊คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
 • บริษัท พี.เอส.บุ๊ค
 • บริษัท เคเอ็นเอส บุ๊คส์
 • บริษัท เจนเนอรัล บุ๊คส์ เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท เอทูเอส บุ๊คส์
 • ร้าน บุ๊คส์ ทูเดย์
 • ร้าน เอส เอส บุ๊คส์
 • ร้าน เอ็ม.เอ.บุ๊คส์
 • ร้านหนังสือแพรวา
 • ร้านอินเตอร์บุ๊คส์
 • เมดซายด์


 • รวมยอดซื้อทั้งหมดในวันที่ 05/11/2561 คือ 92,142.00 บาท


  วันที่ 06/11/2561
 • Books and print supply
 • Booktown
 • Contentbooks
 • NP
 • PMB Bookshop
 • คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์
 • บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด
 • บริษัท บุ๊คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
 • บริษัท พี.เอส.บุ๊ค
 • บริษัท เคเอ็นเอส บุ๊คส์
 • บริษัท เจนเนอรัล บุ๊คส์ เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท เอทูเอส บุ๊คส์
 • ร้าน ซีบุ๊คส์
 • ร้าน บุ๊คส์ ทูเดย์
 • ร้าน เอส เอส บุ๊คส์
 • ร้าน เอ็ม.เอ.บุ๊คส์
 • ร้าน ไอ ดี บุ๊คส์
 • ร้านหนังสือแพรวา
 • ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ฯ
 • เฟม บุ๊คส์


 • รวมยอดซื้อทั้งหมดในวันที่ 06/11/2561 คือ 369,601.97 บาท


  วันที่ 07/11/2561
 • Books and print supply
 • Booktown
 • Contentbooks
 • NP
 • PMB Bookshop
 • คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์
 • บริษัท ซีเอ็ดยุเคชั่น จำกัด
 • บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด
 • บริษัท บุ๊คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
 • บริษัท พี.บี.ฟอร์บุ๊คส์
 • บริษัท พี.เอส.บุ๊ค
 • บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท รีไวว่า จำกัด
 • บริษัท เคเอ็นเอส บุ๊คส์
 • บริษัท เจนเนอรัล บุ๊คส์ เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท เอทูเอส บุ๊คส์
 • ร้าน ซีบุ๊คส์
 • ร้าน บุ๊คส์ ทูเดย์
 • ร้าน เอส เอส บุ๊คส์
 • ร้าน เอ็ม.เอ.บุ๊คส์
 • ร้าน ไอ ดี บุ๊คส์
 • ร้านสารคดีโบราณ
 • ร้านหนังสือแพรวา
 • ร้านอินเตอร์บุ๊คส์
 • ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ฯ
 • เฟม บุ๊คส์
 • เมดซายด์


 • รวมยอดซื้อทั้งหมดในวันที่ 07/11/2561 คือ 832,015.35 บาท


  วันที่ 08/11/2561
 • Books and print supply
 • Contentbooks
 • NP
 • PMB Bookshop
 • คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์
 • บริษัท ซีเอ็ดยุเคชั่น จำกัด
 • บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด
 • บริษัท บุ๊คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
 • บริษัท พี.บี.ฟอร์บุ๊คส์
 • บริษัท พี.เอส.บุ๊ค
 • บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท เคเอ็นเอส บุ๊คส์
 • บริษัท เจนเนอรัล บุ๊คส์ เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท เอทูเอส บุ๊คส์
 • ร้าน ซีบุ๊คส์
 • ร้าน บุ๊คส์ ทูเดย์
 • ร้าน เอส เอส บุ๊คส์
 • ร้าน เอ็ม.เอ.บุ๊คส์
 • ร้าน ไอ ดี บุ๊คส์
 • ร้านสารคดีโบราณ
 • ร้านหนังสือแพรวา
 • ร้านอินเตอร์บุ๊คส์
 • ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ฯ
 • เฟม บุ๊คส์
 • เมดซายด์


 • รวมยอดซื้อทั้งหมดในวันที่ 08/11/2561 คือ 843,160.55 บาท


  วันที่ 09/11/2561
 • Books and print supply
 • Booktown
 • Contentbooks
 • NP
 • PMB Bookshop
 • คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์
 • บริษัท ซีเอ็ดยุเคชั่น จำกัด
 • บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด
 • บริษัท บุ๊คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
 • บริษัท พี.บี.ฟอร์บุ๊คส์
 • บริษัท พี.เอส.บุ๊ค
 • บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท รีไวว่า จำกัด
 • บริษัท เคเอ็นเอส บุ๊คส์
 • บริษัท เจนเนอรัล บุ๊คส์ เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท เอทูเอส บุ๊คส์
 • ร้าน ซีบุ๊คส์
 • ร้าน บุ๊คส์ ทูเดย์
 • ร้าน เอส เอส บุ๊คส์
 • ร้าน เอ็ม.เอ.บุ๊คส์
 • ร้าน ไอ ดี บุ๊คส์
 • ร้านหนังสือแพรวา
 • ร้านอินเตอร์บุ๊คส์
 • ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ฯ
 • เฟม บุ๊คส์
 • เมดซายด์


 • รวมยอดซื้อทั้งหมดในวันที่ 09/11/2561 คือ 964,091.75 บาท


  วันที่ 10/11/2561
 • NP
 • คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์
 • บริษัท ซีเอ็ดยุเคชั่น จำกัด
 • บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด
 • บริษัท บุ๊คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
 • บริษัท พี.บี.ฟอร์บุ๊คส์
 • บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท รีไวว่า จำกัด
 • บริษัท เคเอ็นเอส บุ๊คส์
 • ร้าน บุ๊คส์ ทูเดย์
 • ร้าน เอส เอส บุ๊คส์
 • ร้าน เอ็ม.เอ.บุ๊คส์
 • ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ฯ
 • เมดซายด์


 • รวมยอดซื้อทั้งหมดในวันที่ 10/11/2561 คือ 424,785.05 บาท


  วันที่ 11/11/2561
 • ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ฯ


 • รวมยอดซื้อทั้งหมดในวันที่ 11/11/2561 คือ 54,636.85 บาท


  วันที่ 13/11/2561
 • บริษัท พี.บี.ฟอร์บุ๊คส์
 • บริษัท เจนเนอรัล บุ๊คส์ เซอร์วิส จำกัด
 • ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ฯ


 • รวมยอดซื้อทั้งหมดในวันที่ 13/11/2561 คือ 309,812.25 บาท


  วันที่ 14/11/2561
 • Carnets
 • ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ฯ


 • รวมยอดซื้อทั้งหมดในวันที่ 14/11/2561 คือ 52,765.95 บาท


  วันที่ 22/11/2561
 • บริษัท พี.บี.ฟอร์บุ๊คส์


 • รวมยอดซื้อทั้งหมดในวันที่ 22/11/2561 คือ 6,525.00 บาท


  วันที่ 23/11/2561
 • คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์


 • รวมยอดซื้อทั้งหมดในวันที่ 23/11/2561 คือ 1,541.70 บาท


  วันที่ 26/11/2561
 • ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ฯ


 • รวมยอดซื้อทั้งหมดในวันที่ 26/11/2561 คือ 2,779.50 บาท


  วันที่ 19/12/2561
 • บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด


 • รวมยอดซื้อทั้งหมดในวันที่ 19/12/2561 คือ 9,600.00 บาท


  รวมยอดซื้อทั้งหมด 3,963,457.92 บาท