การดำเนินงาน

แนวโน้มของการพัฒนาห้องสมุดนอกเหนือจากเรื่องเทคโนโลยีแล้ว จริงๆ ยังมีอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน นั่นก็คือ เรื่องของการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ศัพท์ในวงการห้องสมุดจึงมีการนิยามของคำว่า Green Library ด้วย

ห้องสมุดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Library) เป็นยังไง Green Library

ในภาษาไทยมีคนให้ความหมายที่หลากหลายมากๆ เช่น ?ห้องสมุดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม? ?ห้องสมุดสีเขียว? นอกจากนี้ยังมีความเข้าใจกันในหลายรูปแบบด้วย เช่น – ห้องสมุดที่มีต้นไม้เยอะๆ จะได้รู้สึกว่าเป็นสีเขียว – ห้องสมุดที่มีการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบต่างๆ เช่น ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ?. – ห้องสมุดที่ใส่ใจกับการอนุรักษ์พลังงาน เช่น ประหยัดไฟฟ้า?. – ห้องสมุดที่เน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ต่างคนต่างก็มีนิยาม และการจัดการของห้องสมุดสีเขียวที่ไม่เหมือนกัน แต่โดยทั่วไป ผมว่า มันก็เข้ากับคำว่า Green library ทั้งหมด นั่นแหละ green-library1 แต่ก็อย่างที่บอกหล่ะครับ ว่า มีหลายที่ให้คำจำกัดความกับการจัดรูปแบบที่หลากหลาย ผมจะไม่บอกว่าที่ไหนถูก หรือ ผิด หรอกนะครับ เพราะที่กล่าวมาทั้งหมดก็ถูกหมดนั่นแหละ ในต่างประเทศ คำว่า green library มีแนวคิด และหลักปฏิบัติมาตั้งแต่เมื่อ 5-6 ปีที่แล้วด้วยซ้ำ

การก่อสร้างห้องสมุดโดยอาศัยปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมช่วย

เช่น – การติดตั้งแผงกระจกในทิศทางที่เหมาะสมเพื่อใช้แสงอาทิตย์ในการให้ความสว่างในอาคารอย่างทั่วถึง – การติดตั้งหน้าต่างเมื่อให้อากาศถ่ายเทได้อย่างสะดวก และเพียงพอต่อสถานที่ – การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมภายนอกอาคารห้องสมุด เพื่อให้ผู้เข้าใจรู้สึกผ่อนคลายไปกับธรรมชาติ – การประหยัดพลังงานโดยอาศัยพลังงานบริสุทธิ์ต่างๆ เช่น แสงอาทิตย์ ลม ฯลฯ เป็นยังไงกันบ้างครับที่กล่าวมา พอเป็นแนวความคิดในการปรับปรุงห้องสมุดบ้างขึ้นหรือปล่าว เอางี้งั้นขอนำข่าวมาเล่าให้ฟังอีกสักเรื่องดีกว่า เกี่ยวกับ ?ห้องสมุดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Library)? ในอเมริกาตอนนี้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่อง ห้องสมุดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Library) มาก ถึงขนาดว่า องค์กรที่ชื่อว่า Sustainable Living Library ลงทุนไปสร้างศูนย์การเรียนรู้เรื่องนี้ใน Second Life โดยศูนย์นี้จะเป็นแหล่งข้อมูลแก่อาจารย์ นักศึกษา ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับห้องสมุด และผู้ที่สนใจ ให้ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Library)

การใช้งานระบบ E-DOC

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาได้นำระบบ E-DOCUMENT มาใช้แทนระบบเดิมซึ่งเป็นการลดการใช้งานกระดาษโดยใน ปีงบประมาณ 2560 สามารถประหยัดเงินได้เป็นจำนวน 4,800 บาท

สิ่งที่เราสามารถทำได้ง่ายๆ

ปิดก๊อกน้ำเมื่อไม่ใช้งาน
เปิดแอร์ที่ 25 องศา
อ่านหนังสือตรงริมหน้าต่างแทนการเปิดไฟอ่านหนังสือ
ปิดคอมพิวเตอร์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเมื่อไม่ใช้งาน
ปิดไฟในส่วนห้องหรือบริเวณที่ไม่ใช้งานเพื่อประหยัดพลังงาน
ขึ้น ลง ชั้นเดียวใช้บันไดแทนลิฟท์