ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่

        เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง มอบหมายให้ นางสุปราณี  ทะนายมา และบุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่ โดยมี กองบริการการศึกษานำคณะดูงานเข้าเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารฯ โดยคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวันได้รับฟังการแนะน...

อ่านเพิ่มเติม


รายการข่าว

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพร...

คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษา เยี่ยมชมศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิ นำโ...

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันลงพื้นที่ช่วยจัดห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน อำเภอปง จังหวัดพะเยา

คณะศิลปศาสตร์ร่วมกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มห...

ตารางการฉายภาพยนตร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดตารางการฉายภาพยนตร...