สัญจรมอบคูปองแลกซื้อหนังสือ งานตลาดนัดหนังสือ (Book fair 2018)

         ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แเดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ มอบหมายให้ นางสาวฉวีวรรณ บุญธรรม หัวหน้าโครงการตลาดนัดหนังสือ ลงพื้นที่สัญจรมอบคูปองให้กับคณะต่างๆ เพื่อให้ทางคณะได้จัดสรรให้อาจารย์ได้นำคูปองเงินสดมาแลกซื้อหนังสือเข้าศูนย์บรรณสารฯ ในงานตลาดนัดหนังสือ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวัน...

อ่านเพิ่มเติม


รายการข่าว

สัญจรมอบคูปองแลกซื้อหนังสือ งานตลาดนัดหนังสือ (Book fair 2018)

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยผู้ช่วยศาตราจารย์ ด...

งานเลี้ยงขอบคุณบุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

บุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเ...

สอนการรู้สารสนเทศนิสิตระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู...

คณาจารย์และนิสิต ชั้นปี ที่ 1 สาขาการจัดการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการ เรียนรู้การใช้บริการสารสนเทศ

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์...