ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ทำกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรม 7 ส.

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ นำทีมบุคลากร แม่บ้าน ทำกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรม 7 ส. เพื่อเตรียมความพร้อมเส้นทางรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร? มหาวชิ...

อ่านเพิ่มเติม


รายการข่าว

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ทำกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรม 7 ส.

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิท...

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเ...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐสภา แก่นแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์มีเดีย ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เยี่ยมชมศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐสภา แก่นแก้ว ...

บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

กระทรวงวัฒนธรรมเปิดให้ดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอน...