การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9 (The 9th PULINET National Conferene) ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

       เมื่อวันที่ 9 - 10 มกราคม พ.ศ. 2562 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ พร้อมบุคลากรศูนย์บรรณสารฯ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9 (The 9th PULINET National Conferene)  ณ โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี เป็นการประชุมที่ข่ายงาน...

อ่านเพิ่มเติม


รายการข่าว

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9 (The 9th PULINET National Conferene) ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 9 - 10 มกราคม พ.ศ. 2562 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึ...

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา สวัสดีปีใหม่และขอพรจากท่านอธิการบดี ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิ...

โครงการทอดผ้าป่าหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่20 – 21ธันวาคม2561นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพร...

ผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ร่วมบริจาคสมทบทุน โครงการทอดผ้าป่าหนังสือ

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิ...