บริการ PrimeTime แอปพลิเคชันสำหรับดูหนัง ซีรีส์

         ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญเข้าใช้บริการ บริการ PrimeTime แอปพลิเคชันสำหรับดูหนัง ซีรีส์  เป็นแอปพลิเคชันเดียวที่รวมคลังหนังดี ซีรีส์หลากหลายค่ายใ...

อ่านเพิ่มเติม


รายการข่าว

บริการ PrimeTime แอปพลิเคชันสำหรับดูหนัง ซีรีส์

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิ...

ตารางการฉายภาพยนตร์ ประจำเดือนเมษายน 2561

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดตารางการฉายภาพยนตร...

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เบ็ตตี้ ดูเมน อำเภอปง จังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเย...

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพร...