ประชาสัมพันธ์การให้บริการ วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562

         เนื่องจากมีประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อปรับปรุงสายส่งไฟฟ้าทางเข้าศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จึงขอเรียนแจ้งผู้ใช้บริการในการเปิดให้บริการ ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม


รายการข่าว

ประชาสัมพันธ์การให้บริการ วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562

เนื่องจากมีประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อปร...

ขอเชิญชวนเข้าใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) จากสำนักพิมพ์ GALE

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิ...

การอบรมการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) จากสำนักพิมพ์ GALE

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 - 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ...

บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan)

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ให้บร...