ตารางการฉายภาพยนตร์ ประจำเดือนเมษายน 2561

           ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดตารางการฉายภาพยนตร์ เพื่อให้บุคลากรและนิสิตที่มีเวลาว่างจากการทำกิจกรรมต่างๆ ได้เข้าชมภาพยนตร์ และเพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษา การฉายภาพยนตร์จะฉายทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ เริ่มฉายเวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และจะปิดรับผู้เข้ารับชมภาพยนตร์ เวลา 12.15 น. ขอให้ผู้ใช้บริการที่มีความประสงค์เข้าชมภาพยนตร์ตามเวลาที่กำหนด เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา และรบกวนผู้อื่น ทั้งนี้ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดกิจกรรมสะสม “เหรียญห้องสมุด”              (LIB Coin) นิสิตที่เข้าชมภาพยนตร์สามารถร่วมกิจกรรม Movie Learning ได้โดยการลงทะเบียนเข้ารับชมภาพยนตร์ Sound Track จะได้รับเหรียญ 1 เหรียญ/ ครั้ง นิสิตสามารถติดตามกิจกรรมที่ 3 ได้ที่ : http://www.clm.up.ac.th/lib_coin/

          ติดต่อสอบถามได้ที่ งานบริการ  054-466-705