พบกับแลนด์มาร์กใหม่ของคนชอบอ่าน ได้ที่ชั้น 4 มุมนักวิจัย Researcher Area

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เพิ่มพื้นที่ให้บริการสำหรับผู้ใช้บริการ โดยปรับปรุงอาคารศูนย์บรรณสารฯ ชั้นที่ 4 ให้เป็นมุมนักวิจัย Researcher Area เพื่อเพิ่มพื้นที่การใช้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มผู้ใช้บริการที่ต้องการพื้นที่อ่าน และทำวิจัยแบบส่วนตัว และเพิ่มห้องค้นคว้ากลุ่มเพื่อรองรับการเข้าใช้บริการที่มีจำนวนมากเพิ่มขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะช่วงสอบ ศูนย์บรรณสารฯ ยังได้เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย เช่น ห้องน้ำสำหรับหญิง ชาย แอร์ภายในห้องและลานโถง โต๊ะเก้าอี้ กระดานไวบอร์ด โทรศัพท์สำหรับติดต่อเจ้าหน้าที่ และกล้องวงจรปิด

          มุมนักวิจัย รองรับการใช้บริการทั้งบุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดบริการตามช่วงเวลา ดังนี้

วันจันทร์ – ศุกร์ เปิดบริการเวลา 08.00 – 20.00 น.

วันเสาร์ – อาทิตย์ เปิดบริการเวลา 09.00 – 16.30 น.

ศึกษารายละเอียดการใช้บริการและจองห้องออนไลน์ชั้น 4 ได้ที่ http://www.clm.up.ac.th/project/studyroom_dr/

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 054-466-705