ผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ร่วมบริจาคสมทบทุน โครงการทอดผ้าป่าหนังสือ

         วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ผู้ช่วยศาตราจาย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ได้รับมอบอุปกรณ์กีฬาและหนังสือบริจาค จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ศูนย์บรรณสารฯ จึงขอขอบพระคุณที่ท่านได้ร่วมสมทบของบริจาคให้กับโครงการทอดผ้าป่าหนังสือใน ณ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ตำบลร่มเย็น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในวันที่ 20-21 ธันวาคม 2561 

         ศูนย์บรรณสารฯ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน โครงการทอดผ้าป่าหนังสือ ได้ที่ คุณวาณิชยา ตาชม ผู้รับผิดชอบโครงการ  โทร.054-466-705 เบอร์โทรภายใน 3533