ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักพิมพ์ Cambridge University Press

        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ Cambridge University Press ซึ่งข้อมูลทางวิชาการ และบทความวารสาร มากกว่า 1 ล้านบทความ หนังสือมากกว่า 30,000 เล่ม เปิดให้ทดลองใช้งาน  ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2562  สามารถเข้าใช้งานได้ ดังนี้

  1. Cambridge Books Online (CBO) สามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรวจรายชื่อได้ที่

URL:  https://www.cambridge.org/core

  1. Cambridge Journals Online (CJO) สามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรวจรายชื่อได้ที่

URL: https://www.cambridge.org/core