ขอเชิญชวนเข้าใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) จากสำนักพิมพ์ GALE

        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) จากสำนักพิมพ์ GALE ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับทางด้านศิลปะ การศึกษา สิ่งแวดล้อม ธุรกิจ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี กฎหมาย ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การแพทย์และศาสนา ได้ที่ https://www.galepages.com/thup

 

       ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 054-466-705 เบอร์โทรภายใน 3531