ประชาสัมพันธ์การให้บริการ วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562

         เนื่องจากมีประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อปรับปรุงสายส่งไฟฟ้าทางเข้าศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จึงขอเรียนแจ้งผู้ใช้บริการในการเปิดให้บริการ ดังนี้

1. งดให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท

2. งดให้บริการยืมต่อทรัพยากรทุกประเภท

3. งดให้บริการห้อง Study Room

4. ผู้ที่ครบกำหนดส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศ วันที่ 10 มีนาคม สามารถคืนได้ใน วันที่ 11 มีนาคม โดยไม่มีค่าปรับ

*** เปิดให้บริการพื้นที่อ่านหนังสือและคืนทรัพยากรสารสนเทศเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 054-466-705 เบอร์โทรภายใน 3530