บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

        กระทรวงวัฒนธรรมเปิดให้ดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับ #พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 4 เล่ม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จึงขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามลิ้งก์ของบริการ Web OPAC นี้ได้เลยค่ะ

"The Royal Coronation Ceremony"
http://clm.up.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=341161

"ประมวลบทความเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก"
http://clm.up.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=341245

"ประมวลองค์ความรู้ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก"
http://clm.up.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=341164

"พระราชพิธีบรมราชาภิเษก"
http://clm.up.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=334771