19 กันยายน 2561

จองด้วยตนเองได้ที่ https://goo.gl/Mypocz

สีและสถานะ:
กำลังใช้งาน
จอง
คืนห้อง
คืนห้องล่าช้า
ข้อกำหนดการใช้งาน
1. ติดต่อรับกุญแจห้องได้ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 1
2. หากทำการจองห้องแล้ว ไม่มาใช้ตามเวลาที่จองไว้ 3 ครั้ง รหัสนิสิตที่ทำการจองจะถูกระงับสิทธิ์การใช้งานเป็นเวลา 1 เดือน
3. ในรอบ 1 วันสามารถเข้าใช้ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งล่ะไม่เกิน 2 ชม.
4. หากคืนห้องช้ากว่าเวลากำหนด 10 นาที ทำให้รายการจองที่อยู่ถัดไปนั้นหลุดจากระบบ รหัสนิสิตที่ทำการคืนห้องช้าจะถูกระงับสิทธิ์การใช้งานเป็นเวลา 1 อาทิตย์
5.หากพบว่าห้องใดมีบุคคลภายนอกมาใช้เพื่อหารายได้ ผู้ใช้บริการทุกคนในหองจะถูกตัดสิทธิ์การใช้บริการ 1 อาทิตยและเพิ่มขึ้นเท่าตัวหากมีการทำผิดซ้ำ

ห้อง/เวลา08.0008.3009.0009.3010.0010.3011.0011.3012.0012.3013.0013.3014.0014.3015.0015.3016.0016.3017.0017.3018.0018.3019.0019.3020.0020.30
CE08114 59090946
13.00 - 15.00
59090205
15.00 - 17.00
59090160
17.00 - 19.00
CE08210 59090823
13.00 - 15.00
CE0821158211827
10.30 - 12.30
58212862
12.30 - 14.30
57060648
15.00 - 16.30
CE0821261075344
14.00 - 16.00
CE0821458204414
12.30 - 14.30
60090566
14.30 - 15.30
CE08301 61030897
13.30 - 15.30
58078839
15.30 - 17.30
CE0830259051381
13.30 - 15.30
59090430
15.30 - 17.30
CE0830361510351
11.00 - 13.00
59052911
13.30 - 15.30
59090362
15.30 - 17.30
59090362
17.30 - 19.30
CE0830459040660
13.00 - 15.00
59140706
15.00 - 17.00
CE0830559100106
12.00 - 14.00
59102625
14.00 - 16.00
59060550
16.30 - 18.30
CE0830658224270
11.00 - 13.00
58222919
13.00 - 15.00
61390324
15.00 - 16.00
60053745
16.00 - 18.00
CE08310 58090417
13.00 - 15.00
59076782
15.00 - 17.00
CE0831159058243
12.30 - 14.30
59052506
14.30 - 16.30
CE0831258213908
13.00 - 15.00
58213908
15.00 - 17.00
CE0831361211630
12.00 - 14.00
60060967
14.00 - 16.00
59060628
16.30 - 18.30
CE0831461091399
12.30 - 14.00
60060103
14.00 - 16.00
59110882
17.00 - 19.00
CE0831559091723
13.00 - 15.00
60040639
15.00 - 16.00
60040224
16.00 - 18.00
CE0831660032944
13.00 - 15.00
59091723
15.00 - 17.00
=