13 มิถุนายน 2567

จองด้วยตนเองได้ที่ https://goo.gl/Mypocz

สีและสถานะ:
กำลังใช้งาน
จอง
คืนห้อง
คืนห้องล่าช้า
ข้อกำหนดการใช้งาน
1. ติดต่อรับกุญแจห้องได้ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 1
2. หากทำการจองห้องแล้ว ไม่มาใช้ตามเวลาที่จองไว้ 3 ครั้ง รหัสนิสิตที่ทำการจองจะถูกระงับสิทธิ์การใช้งานเป็นเวลา 1 เดือน
3. ในรอบ 1 วันสามารถเข้าใช้ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งล่ะไม่เกิน 2 ชม.
4. หากคืนห้องช้ากว่าเวลากำหนด 10 นาที ทำให้รายการจองที่อยู่ถัดไปนั้นหลุดจากระบบ รหัสนิสิตที่ทำการคืนห้องช้าจะถูกระงับสิทธิ์การใช้งานเป็นเวลา 1 อาทิตย์
5.หากพบว่าห้องใดมีบุคคลภายนอกมาใช้เพื่อหารายได้ ผู้ใช้บริการทุกคนในหองจะถูกตัดสิทธิ์การใช้บริการ 1 อาทิตยและเพิ่มขึ้นเท่าตัวหากมีการทำผิดซ้ำ

ห้อง/เวลา08.0008.3009.0009.3010.0010.3011.0011.3012.0012.3013.0013.3014.0014.3015.0015.3016.0016.3017.0017.3018.0018.3019.0019.3020.0020.3021.0021.30
CE08114งดให้บริการชั่วคราว
CE08210
CE08211งดให้บริการชั่วคราว
CE08212งดให้บริการชั่วคราว
CE08213งดให้บริการชั่วคราว
CE08214
CE08301 งดให้บริการชั่วคราว
CE08302
CE08303
CE08304งดให้บริการชั่วคราว
CE08305
CE08306
CE08310
CE08311
CE08312งดให้บริการชั่วคราว
CE08313
CE08314
CE08315
CE08316งดให้บริการชั่วคราว
=