8 ธันวาคม 2565

จองด้วยตนเองได้ที่ https://goo.gl/Mypocz

สีและสถานะ:
กำลังใช้งาน
จอง
คืนห้อง
คืนห้องล่าช้า
ข้อกำหนดการใช้งาน
1. ติดต่อรับกุญแจห้องได้ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 1
2. หากทำการจองห้องแล้ว ไม่มาใช้ตามเวลาที่จองไว้ 3 ครั้ง รหัสนิสิตที่ทำการจองจะถูกระงับสิทธิ์การใช้งานเป็นเวลา 1 เดือน
3. ในรอบ 1 วันสามารถเข้าใช้ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งล่ะไม่เกิน 2 ชม.
4. หากคืนห้องช้ากว่าเวลากำหนด 10 นาที ทำให้รายการจองที่อยู่ถัดไปนั้นหลุดจากระบบ รหัสนิสิตที่ทำการคืนห้องช้าจะถูกระงับสิทธิ์การใช้งานเป็นเวลา 1 อาทิตย์
5.หากพบว่าห้องใดมีบุคคลภายนอกมาใช้เพื่อหารายได้ ผู้ใช้บริการทุกคนในหองจะถูกตัดสิทธิ์การใช้บริการ 1 อาทิตยและเพิ่มขึ้นเท่าตัวหากมีการทำผิดซ้ำ

ห้อง/เวลา08.0008.3009.0009.3010.0010.3011.0011.3012.0012.3013.00
13.3014.0014.3015.0015.3016.0016.3017.0017.3018.0018.3019.0019.3020.0020.3021.0021.3022.0022.3023.00
CE0811464112194
13.00 - 15.00
CE08210
CE08211
CE08212
CE08213งดให้บริการชั่วคราว
CE08214
CE08301 งดให้บริการชั่วคราว
CE08302งดให้บริการชั่วคราว
CE08303งดให้บริการชั่วคราว
CE0830465112779
10.00 - 12.00
62040653
13.00 - 15.00
CE08305
CE0830664072118
11.30 - 13.30
CE08310 งดให้บริการชั่วคราว
CE0831164213961
11.00 - 12.30
CE08312งดให้บริการชั่วคราว
CE08313งดให้บริการชั่วคราว
CE0831465080324
13.00 - 15.00
CE0831564201913
12.30 - 14.30
CE08316งดให้บริการชั่วคราว
=