page loader

E-DATABASES

รายการ รายละเอียด
A

AGRICOLA

Journals indexed in AGRICOLA ฐานข้อมูลทางด้านการเกษตร และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำโดย the National Agricultural Library กระทรวงเกษตร สหรัฐอเมริกา ครอบคลุมเอกสารสิ่งพิมพ์ทุกประเภท ทั้งบทความวารสาร หนังสือ รายงานการวิจัย และอื่นๆ โดยมีข้อมูลตั้งแต่ปี 1970 - ปัจจุบัน
A

Arxiv.org

ระบบสืบค้นเอกสารทางวิชาการทุกประเภท (e-print service) ในสาขา physics, mathematics, non-linear science, computer science, และ quantitative biology ปัจจุบันมีข้อมูลจำนวนมากกว่า 388,775 รายการ
C

Civil Engineering Database

Civil Engineering Database
E

Energy Citations Database (ECD)

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ทางด้านพลังงาน (1948-ปัจจุบัน)
E

ERIC

เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและบทคัดย่อทางการวิจัย การศึกษามีประมาณ 1 ล้านรายการ เป็นเอกสารของ ปี 1966-2004 เป็นบทความวารสาร ในช่วงปี 1966-2003
F

FreeMedicalJournals

Free Medical Journals เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ ให้ข้อมูลเป็นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ที่รวบรวมจากฐานข้อมูลวารสารกว่า 1,450 รายชื่อ
G

Google Scholar

เป็นช่องทางหนึ่งในการค้นหาบทความทางวิชาการได้อย่างกว้างขวาง โดยสามารถค้นหาในสาขาวิชาและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลาย ทั้งบทความ, peer-reviewed, วิทยานิพนธ์, หนังสือ, บทคัดย่อ และบทความจากสำนักพิมพ์ทางวิชาการ วงการวิชาชีพต่าง ๆ Google Scholar เป็นเครื่องมือช่วยให้คุณสามารถค้นคว้าข้อมูลวิชาการที่เกี่ยวข้องมากที่สุด
G

Google Book Search

ค้นหาในดัชนีหนังสือที่มีข้อความสมบูรณ์และครอบคลุมมากที่สุดในโลก
H

HINARI

ฐานข้อมูลการแพทย์และสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีวารสารมากถึง 21,000 ฉบับ e-book มากถึง 69,000 รายการ และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ อีกมากถึง 115 แห่ง
I

IPCS INCHEM

เป็นช่องทางเข้าถึงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการประเมินความเป็นอันตรายของสารเคมีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกและมีปนเปื้อนอยู่ในอาหารและสิ่งแวดล้อม ซึ่งข้อมูลความรู้มีการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
J

J-STAGE

ฐานข้อมูลวารสาร
L

LOCATORplus

LOCATORplus
M

MEDLINEplus

ฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความในวารสารทางด้านชีววิทยาการแพทย์
M

Medscape

ฐานข้อมูลทางการแพทย์สำหรับแพทย์ องค์กรยังให้การศึกษาต่อเนื่องสำหรับแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพโดยอ้างอิงจากวารสารทางการแพทย์ CME ซึ่งเป็นฐานข้อมูล MEDLINE ของหอสมุดแห่งชาติทางการแพทย์ข่าวทางการแพทย์และข้อมูลยาเสพติด
N

NLM Databases

NLM Products and Services
P

Plants Database

Plant List of Accepted Nomenclature, Taxonomy, and Symbols The PLANTS Database provides standardized information about the vascular plants, mosses, liverworts, hornworts, and lichens of the U.S. and its territories.
P

PubChem

PubChem เป็นฐานข้อมูลของโมเลกุลเคมี และกิจกรรมต่อต้านการตรวจทางชีววิทยา ระบบนี้ได้รับการดูแลโดยศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (NCBI) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหอสมุดแห่งชาติการแพทย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา(NIH) PubChem สามารถเข้าถึงได้ฟรี สามารถดาวน์โหลดได้อย่างอิสระผ่านทาง FTP PubChem
R

Research4Life

โครงการ Research4Life จึงเป็นโครงการคนรวยช่วยคนจน เพื่อให้บรรลุตาม “เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ” หรือ MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGS) ขององค์การสหประชาชาติ … ก่อนถึงปี ค.ศ. 2015 ให้ประเทศกำลังพัฒนากว่า 108 ประเทศ ซึ่งมีรายได้ Gross National Income (GNI) ต่อปี อยู่ระหว่าง $1,251-$3,500 (ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศแถบแอฟริกา) ได้อ่านวารสารจากสำนักพิมพ์ชั้นนำ อย่างเช่น Nature, Elsevier, Wiley-Blackwell, Springer ฯลฯ จำนวนกว่า 7,000 ชื่อได้ฟรี
S

Scitation

เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อเกี่ยวกับสาขาวิชาฟิสิกส์ และต้องลงทะเบียนก่อนถึงจะสามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลนี้ได้
S

Science.gov

ฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มากกว่า 45 ฐานข้อมูลและข้อมูลวิทยาศาสตร์ 200 ล้านหน้าด้วยการสืบค้นเพียงครั้งเดียวและเป็นประตูสู่เว็บไซต์ทางวิทยาศาสตร์มากกว่า 2,000 แห่ง
W

WorldWideScience

WorldWideScience เป็นประตูทางวิทยาศาสตร์ระดับโลกที่ประกอบด้วยฐานข้อมูลและพอร์ทัลทางวิทยาศาสตร์ระดับชาติและระดับนานาชาติ WorldWideScience ช่วยเร่งการค้นพบและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์โดยให้บริการค้นหาฐานข้อมูลแบบครบวงจรจากทั่วโลก WorldWideScience หลายภาษาให้บริการค้นหาและแปลวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์หลายภาษาที่กระจายอยู่ทั่วโลกแบบเรียลไทม์